You are here

Ikke glem håndteringshjelpemidler

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Ikke glem håndteringshjelpemidler

Denne Napo-scenen viser hvor viktig det er å få godt grep når man flytter og håndterer lasten. I aktiviteten skal deltakerne oppfordres til å diskutere blant annet grep og andre relevante faktorer for sikker manuell håndtering, ta opp spørsmål og foreslå forbedringer.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required