You are here

La en maskin ta belastningen

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

La en maskin ta belastningen

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på bruken av mekaniske hjelpemidler for å flytte laster på en sikker måte.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required