Skip to main content

Del opp tunge laster

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på hvordan lastens egenskaper kan påvirke hvordan manuelle håndteringsoppgaver virker inn på kroppen, og hvordan lasten kan endres for å gjøre arbeidet tryggere.

Veiledning for arrangører
Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Activity

Learning Objectives

Deltakerne forstår:

 • hvor viktig det er å ta seg tid til å identifisere farer knyttet til en særlig manuell håndteringsoppgave (a,l,t)
 • hvordan en lasts vekt, størrelse, form og posisjon kan påvirke hvordan manuelle håndteringsoppgaver virker inn på kroppen (a,l,t)
 • hvordan de kan foreslå forbedringer av arbeidspraksis som reduserer risikoen for nakke-, håndledds-, skulder- og ryggsmerte (a,l,t)
 • hvorfor de bør anvende denne kunnskapen på alle bevegelses- og håndteringsoppgaver, både i jobben og på fritiden (a,l,t)

ledere (l) tilsynsførende (t) og arbeidstakere (a)

Aktiviteter

Tilrettelegger presenterer Napo og oppfordrer deltakerne til å identifisere risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Tilrettelegger oppmuntrer deltakerne til å dele egne erfaringer ved hjelp av de anbefalte spørsmålene fra følgende alternativer.

Spørsmål som kan vurderes:

 • Hvilke spørsmål om helse og sikkerhet tar filmen opp? Kan du foreslå løsninger? (a,l,t)
 • Kjenner du igjen denne typen oppgave fra ditt eget arbeidsmiljø? (a)
 • Hvordan ville du ta opp spørsmål og foreslå forbedringer av denne oppgaven for å redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser? (a)
 • Hvordan oppfordrer du arbeidstakerne til å ta opp spørsmål og foreslå forbedringer av manuelle håndteringsoppgaver? (l,t)
 • Kan du påvirke leverandører til å levere materialer med vekt og tyngdepunkt klart angitt på emballasjen? (l,t)
 • Kan du påvirke hvordan materialer leveres og lagres på bruksstedet, for å redusere risikoen for muskel- og skjelettlidelser? (l,t)
Avsluttende spørsmål
 • Kan du forklare hvor viktig det er å ta seg tid til å identifisere farene knyttet til manuelle håndteringsoppgaver? (a,l,t)
 • Kan du forklare merverdien ved å vurdere manuelle håndteringsoppgaver og velge kontrolltiltak som et team? (a,l,t)
Evaluering
 • Deltakerne kan forklare de kort- og langsiktige gevinstene ved å vurdere og styre risiko ved manuell håndtering på et personlig og organisatorisk plan. (a,l,t)
Resources required