You are here

Del opp tunge laster

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Del opp tunge laster

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på hvordan lastens egenskaper kan påvirke hvordan manuelle håndteringsoppgaver virker inn på kroppen, og hvordan lasten kan endres for å gjøre arbeidet tryggere.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required