Skip to main content

Del ferdigheter og erfaring

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på farer ved manuell håndtering og betydningen av å lytte til og lære av erfarne medarbeidere når det gjelder sikker manuell håndtering.

Veiledning for arrangører
Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Activity

Learning Objectives

Deltakerne forstår:

 • hvilke gevinster man oppnår med et bærekraftig arbeidsliv (a,l,t)
 • hvor viktig det er å lytte til og lære av medarbeidere (a,l,t)
 • hvor viktig det er med opplæring i sikker manuell håndtering for å beskytte arbeidernes fysiske tilstand (a,l,t)
 • at å lære av erfaring kan redusere innvirkningen av dårlig manuell håndtering fra et personlig og organisatorisk perspektiv (a,l,t)

ledere (l) tilsynsførende (t) og arbeidstakere (a)

Aktiviteter

Tilrettelegger presenterer Napo og oppfordrer deltakerne til å identifisere risikoen for muskel- og skjelettlidelser. Tilrettelegger oppmuntrer deltakerne til å dele egne erfaringer ved hjelp av de anbefalte spørsmålene fra følgende alternativer:

 • Hvilke spørsmål om helse og sikkerhet tar filmen opp? Kan du foreslå løsninger? (a,l,t)
  • Anvender du sikre manuelle håndteringsteknikker i den daglige rutinen, og oppfordrer du kolleger til å gjøre det samme? (a,l,t)
  • Når nye arbeidstakere kommer til arbeidsplassen, hvordan hjelper du dem med å flytte og håndtere gjenstander sikkert og uten helserisiko? (a)
 • Hvordan sikrer du at alle arbeidstakere får opplæring i hvordan de flytter og håndterer gjenstander sikkert og uten helserisiko? (l,t)
 • Når det tilbys håndteringshjelpemidler for å redusere risikoen for personskade, hvordan sikrer du at de blir brukt på riktig måte? (l,t)
 • Hvilke muligheter tror du kan følge av at folk i forskjellige aldre arbeider sammen? (a,l,t)
 • Hvilke utfordringer kan følge av at personer i forskjellige aldre arbeider sammen, og hvordan vil du løse disse? (a,l,t)
Avsluttende spørsmål
 • Anerkjenner du verdien av veiledning mellom generasjonene på arbeidsplassen? (l,t)
 • Kan du forklare hvor viktig det er å sikre at alle arbeidstakere, særlig unge, forstår hva muskel- og skjelettlidelser har å si på kort, mellomlang og lang sikt? (a,l,t)
Evaluering
 • Deltakerne kan forklare gevinstene ved sikker håndtering og de kort- og langsiktige gevinstene ved veiledning mellom generasjonene på et personlig og organisatorisk plan. (a,l,t)
Resources required