You are here

Del ferdigheter og erfaring

Tilbake til Napo på arbeidsplassen

Del ferdigheter og erfaring

I denne aktiviteten skal deltakerne se og diskutere en Napo-scene som ser på farer ved manuell håndtering og betydningen av å lytte til og lære av erfarne medarbeidere når det gjelder sikker manuell håndtering.

Veiledning for arrangører

Trenger du hjelp til å organisere en læringsaktivitet på arbeidsplassen din?

Finn ut mer her

Aktivitet

Learning Objectives

Aktiviteter

Avsluttende spørsmål

Evaluering

Resources required