Przejdź do treści

Wczesne zgłaszanie objawów zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

W ramach tego działania uczestnicy oglądają fragment filmu o Napo i rozmawiają o tym, w jaki sposób układ stanowiska pracy może doprowadzić do zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, oraz o znaczeniu zgłaszania obaw.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy
Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Aktywność

Cele dydaktyczne

Uczestnicy:

 • Znają znaczenie zastanowienia się nad możliwościami wystąpienia bólu nadgarstków, karku, lędźwiowego odcinka kręgosłupa itd. związanego z układem stanowiska pracy. (p, k, i)
 • Wiedzą, w jaki sposób układ stanowiska pracy może wpływać na zdrowie pracowników. (p, k, i)
 • Wiedzą, jak zaproponować ulepszenia układu stanowiska pracy mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia bólu nadgarstków, karku i pleców. (p, k, i)
 • Rozumieją znaczenie wczesnego zgłaszania objawów oraz przyjmowania zgłaszanych przez pracowników obaw i sugestii. (p, k, i)
 • Wiedzą, dlaczego warto stosować tę wiedzę zarówno w pracy, jak i poza nią. (p, k, i)

kierownicy (k), inspektorzy (i) i pracownicy (p)

Działania

Prowadzący przedstawia Napo i zachęca uczestników do określenia możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.  Prowadzący zachęca uczestników do podzielenia się doświadczeniami, zadając zalecane pytania spośród poniższych opcji:

 Pytania do rozważenia:

 • Jakie problemy BHP są poruszane w tym filmie? Proszę zaproponować ewentualne rozwiązania. (p, k, i)
 • Co oznacza pojęcie „ergonomia”? (p, k, i)
 • Czy taka sytuacja jest znana uczestnikowi z własnego miejsca pracy? (p)
 • W jaki sposób można zgłaszać obawy, objawy lub sugestie usprawnień tego stanowiska pracy mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? (p)
 • Dlaczego ważne jest jak najwcześniejsze zgłaszanie obaw i objawów? (p, k, i)
 • W jaki sposób można zachęcić pracowników do zgłaszania obaw, w tym do wczesnego informowania o objawach oraz proponowania zmian w układzie stanowiska pracy? (k, i)
 • Czy można wymagać od decydentów przeprowadzania rutynowych ocen stanowisk pracy i zakupu wyposażenia, które da się dostosować do potrzeb poszczególnych pracowników? (k, i)
Pytania podsumowujące
 • Czy można wyjaśnić znaczenie rozpoznawania zagrożeń dla ergonomii związanych z układem stanowiska pracy? (p, k, i)
 • Czy można wyjaśnić wartość dodaną grupowej oceny zagrożeń dla ergonomii oraz doboru środków kontroli? (p, k, i)
Ocena
 • Uczestnicy potrafią wyjaśnić krótko- i długoterminowe korzyści z oceny zagrożeń dla ergonomii na poziomie osobistym i organizacyjnym. (p, k, i)
Wymagane pomoce