Przejdź do treści

Ocena ryzyka związanego z powtarzalną pracą

W ramach tego zadania uczestnicy oglądają i omawiają fragment filmu o Napo dotyczący powtarzalnej pracy w szybkim tempie oraz jej konsekwencji.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy
Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Aktywność

Cele dydaktyczne

Uczestnicy:

 • Rozumieją wpływ zadań obejmujących znaczny wysiłek fizyczny, powtarzalne ruchy oraz nieprawidłową postawę na pracowników. (p, k, i)
 • Rozumieją konieczność rozważenia wpływu decyzji biznesowych na zdrowie pracowników. (k, i)
 • Rozumieją konieczność znalezienia równowagi między wydajnością pracy, wysiłkiem w pracy oraz BHP i zrównoważonym rozwojem. (k, i)
 • Wiedzą, jak zgłaszać obawy dotyczące zmian w praktykach zawodowych, które mają wpływ na zdrowie pracowników. (p)
 • Wiedzą, jak słuchać zgłaszanych obaw dotyczących zmian w praktykach zawodowych. (k, i)

kierownicy (k), inspektorzy (i) i pracownicy (p)

Działania

Prowadzący przedstawia Napo i zachęca uczestników do określenia możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Prowadzący zachęca uczestników do podzielenia się doświadczeniami, zadając zalecane pytania spośród poniższych opcji. Jeśli czas na to pozwoli, prowadzący może przeprowadzić z uczestnikami ćwiczenie porównawczo-kontrastowe po wyświetleniu fragmentu niemego filmu z udziałem Charliego Chaplina pt. „Dzisiejsze czasy” pokazującego pracę w fabryce (materiał jest dostępny w serwisie YouTube).

Zestaw pytań pozostaje niezmienny bez względu na to, czy obejrzano ten dodatkowy film:

 • Jakie problemy BHP są poruszane w tym filmie? Proszę zaproponować ewentualne rozwiązania. (p, k, i)
 • Czy ta praca jest wykonywana prawidłowo? Jeśli nie, to dlaczego? (p, k, i)
 • Czy środowisko zapewnia wsparcie? Jeśli nie, to dlaczego? (p, k, i)
 • Jakiego rodzaju zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego mogą występować w tym środowisku pracy? (p, k, i)
 • Które elementy uczestnik rozpoznaje we własnym miejscu pracy? (p, k, i)
Pytania podsumowujące
 • Czy pracownicy lub współpracownicy są w grupie ryzyka i w jaki sposób można się przyczynić do zmiany? (p, k, i)
 • W jaki sposób można dać każdej osobie w organizacji szansę zgłaszania uwag, które mogą przyczynić się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy? (k, i)
Ocena
 • Uczestnicy potrafią rozpoznać zadania obejmujące znaczny wysiłek fizyczny, powtarzalne ruchy lub nieprawidłową postawę.
 • Uczestnicy rozumieją korzyści z kontroli ryzyka związanego z zadaniami obejmującymi znaczny wysiłek fizyczny, powtarzalne ruchy lub nieprawidłową postawę.
Wymagane pomoce
 • Flipchart and pens
 • 'Modern Times' factory work silent film clip with Charlie Chaplin available on YouTube (optional)
 • Go to video