Przejdź do treści

Dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem

W ramach tego działania uczestnicy oglądają i omawiają fragment filmu o Napo dotyczący zagrożeń związanych z ręcznym przemieszczaniem oraz znaczenia słuchania rad doświadczonych współpracowników w zakresie bezpiecznego ręcznego przemieszczania materiałów.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy
Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Aktywność

Cele dydaktyczne

Uczestnicy:

 • Znają korzyści ze zrównoważonego życia zawodowego. (p, k, i)
 • Rozumieją znaczenie słuchania współpracowników i uczenia się od nich. (p, k, i)
 • Rozumieją znaczenie szkolenia w zakresie bezpiecznego ręcznego przemieszczania w celu ochrony kondycji fizycznej pracowników. (p, k, i)
 • Wiedzą, że nauka przez doświadczenie może zmniejszyć wpływ nieprawidłowego ręcznego przemieszczania z perspektywy osobistej i organizacyjnej. (p, k, i)

kierownicy (k), inspektorzy (i) i pracownicy (p)

Działania

Prowadzący przedstawia Napo i zachęca uczestników do określenia możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Prowadzący zachęca uczestników do podzielenia się doświadczeniami, zadając zalecane pytania spośród poniższych opcji:

 • Jakie problemy BHP są poruszane w tym filmie? Proszę zaproponować ewentualne rozwiązania. (p, k, i)
  • Czy w codziennych czynnościach stosowane są techniki bezpiecznego ręcznego przemieszczania i czy współpracownicy są zachęcani do postępowania w podobny sposób? (p, k, i)
  • Jakie wsparcie otrzymują nowi pracownicy w miejscu pracy w zakresie bezpiecznego oraz niezagrażającego ich zdrowiu przenoszenia i przemieszczania przedmiotów? (p)
 • W jaki sposób zostaje zapewnione wszystkim pracownikom szkolenie w zakresie bezpiecznego oraz niezagrażającego ich zdrowiu przenoszenia i przemieszczania przedmiotów? (k, i)
 • Jeśli dostępne jest wyposażenie pomocnicze do przemieszczania, które przyczynia się do zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń, w jaki sposób można zapewnić jego prawidłowe wykorzystanie? (k, i)
 • Jakie możliwości stwarza wspólna praca osób w różnym wieku? (p, k, i)
 • Jakie wyzwania mogą wynikać ze wspólnej pracy osób w różnym wieku i jak można im sprostać? (p, k, i)
Pytania podsumowujące
 • Czy w miejscu pracy uznaje się wartość międzypokoleniowego mentoringu w miejscu pracy? (k, i)
 • Jak ważne jest zadbanie o to, aby wszyscy pracownicy, zwłaszcza młodzi, rozumieli krótko-, średnio- i długoterminowe konsekwencje zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? (p, k, i)
Ocena
 • Uczestnicy potrafią wyjaśnić korzyści z bezpiecznego przemieszczania oraz krótko- i długoterminowe korzyści z międzypokoleniowego mentoringu na poziomie osobistym i organizacyjnym. (p, k, i)
Wymagane pomoce