Przejdź do treści

Ruch w pracy

W ramach tego działania uczestnicy oglądają i omawiają fragment filmu o Napo dotyczący korzyści z aktywności fizycznej w pracy oraz możliwości ich uzyskania.

Wskazówki dla osób prowadzących działania prozdrowotne w miejscu pracy
Czy potrzebują Państwo pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swoim miejscu pracy?

Aktywność

Cele dydaktyczne

Uczestnicy:

 • Rozumieją znaczenie aktywności fizycznej dla swojego zdrowia. (p)
 • Wiedzą, że brak ćwiczeń może mieć negatywny wpływ na zdrowie fizyczne. (p, k, i)
 • Wiedzą, że wprowadzenie ćwiczeń do dnia pracy ma korzystny wpływ na zdrowie. (p, k, i)
 • Rozumieją korzyści, jakie osoby i organizacje odnoszą z aktywności fizycznej oraz zachęcania do niej pracowników i stwarzania im możliwości w tym zakresie. (k)

kierownicy (k), inspektorzy (i) i pracownicy (p)

Działania

Prowadzący przedstawia Napo i zachęca uczestników do określenia możliwości wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Prowadzący zachęca uczestników do podzielenia się doświadczeniami, zadając zalecane pytania spośród poniższych opcji:

 • Jakie problemy BHP są poruszane w tym filmie? Proszę zaproponować ewentualne rozwiązania. (p, k, i)
 • Jak brak ćwiczeń wpływa na postacie? W jaki sposób można przeprowadzić rozmowę ze współpracownikami na temat korzystania ze schodów lub innych inicjatyw w zakresie aktywności fizycznej? (p)
 • Jakie są możliwości wprowadzenia ćwiczeń do dnia pracy? (p, k, i)
 • W jaki sposób miejsce pracy może zachęcać do większej aktywności fizycznej? (p)
 • W jaki sposób można zachęcić pracowników do ćwiczeń, np. do korzystania ze schodów zamiast windy, robienia krótkich przerw na rozprostowanie kończyn, wykonywania ćwiczeń rozciągających na stanowisku pracy? (k, i)
Pytania podsumowujące
 • Jakie są korzyści dla zdrowia współpracowników płynące z regularnych ćwiczeń? (p)
 • Jaki jest koszt wprowadzenia rutynowych ćwiczeń fizycznych w miejscu pracy i jakie wynikają z nich korzyści? (p, k, i)
Ocena
 • Uczestnicy potrafią objaśnić krótko- i długoterminowe korzyści z aktywności fizycznej na poziomie osobistym i organizacyjnym. (p, k, i)
Wymagane pomoce