You are here

Knižnica zdrojov

Napov lovec nebezpečenstiev: Zásah a prevencia

Tamburína na repové predstavenie (voliteľná)
Nálepky

Napov lovec nebezpečenstiev: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Nálepky

Chráňte si telo s Napom – Chrbát

Čistý papier a ceruzky
Varovné značky, napr. nehrbte sa pri počítači
Dobré rady, ktoré sa nalepia na vzor tela, napr. seďte vzpriamene

Chráňte si telo s Napom – Pokožka

Čistý papier a ceruzky

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Príkazové značky/označenia pre núdzové situácie

Čistý papier a farebné pastelky na kreslenie značiek
Červený a žltý kartón a paličky na výrobu masiek na paličkách
Modrý a zelený kartón a paličky na výrobu masiek na paličkách

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Výstražné značky /zákazové značky

Čistý papier a farebné pastelky na kreslenie značiek
Červený a žltý kartón a paličky na výrobu masiek na paličkách