You are here

Report signs of MSDs early

Back to Napo in the workplace

Report signs of MSDs early

In this activity participants view the Napo scene and discuss how workstation design can lead to musculoskeletal disorders, and the importance of raising concerns.

Facilitator guidance

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Activity

Ciele vzdelávania

Činnosti

Concluding questions

Hodnotenie

Potrebné zdroje