You are here

Hláste príznaky muskuloskeletálnych porúch už v ranom štádiu

Späť do časti Napo na pracovisku

Hláste príznaky muskuloskeletálnych porúch už v ranom štádiu

V rámci tejto aktivity si účastníci pozrú scénku s Napom a diskutujú o tom, ako môže usporiadanie pracoviska viesť k muskuloskeletálnym poruchám, a o dôležitosti vyjadrovania obáv.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie