You are here

Upravte si pracovisko

Späť do časti Napo na pracovisku

Upravte si pracovisko

Táto scénka s Napom ukazuje význam zohľadnenia individuálnych charakteristík v rámci pracoviska a možnosti upravovať pracoviská tak, aby vyhovovali potrebám jednotlivých zamestnancov. Aktivita nabáda účastníkov k diskusii o týchto záležitostiach a o otázkach, ako sú napríklad improvizované zmeny.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie

Potrebné zdroje