You are here

Risk-assess repetitive work

Back to Napo in the workplace

Risk-assess repetitive work

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at fast-paced repetitive work and its consequences.

Facilitator guidance

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Activity

Ciele vzdelávania

Činnosti

Concluding questions

Hodnotenie

Potrebné zdroje