You are here

Posúďte riziká opakovanej práce

Back to Napo in the workplace

Posúďte riziká opakovanej práce

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá je zameraná na rýchlu a opakovanú prácu a jej dôsledky.

Facilitator guidance

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Activity

Ciele vzdelávania

Činnosti

Concluding questions

Hodnotenie

Potrebné zdroje