You are here

Rozdeľte ťažké bremená

Späť do časti Napo na pracovisku

Rozdeľte ťažké bremená

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá je zameraná na to, ako môžu charakteristiky bremena vplývať na vplyv úloh, pri ktorých sa využíva ručná manipulácia, na telo a ako by sa bremeno mohlo zmeniť tak, aby bola práca bezpečnejšia.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie

Potrebné zdroje