You are here

Nechajte námahu na stroj

Späť do časti Napo na pracovisku

Nechajte námahu na stroj

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá sa zameriava na používanie mechanických pomôcok určených na bezpečné presúvanie bremien.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie

Potrebné zdroje