Skočiť na hlavný obsah

Urobte si prestávku

Táto scénka s Napom sa zameriava na problémy súvisiace so sedením v rovnakej polohe alebo s nečinnosťou. Aktivita nabáda účastníkov k tomu, aby prediskutovali otázky týkajúce sa dlhodobého sedenia a kroky, pomocou ktorých je možné sa mu vyhnúť.

Príručka pre koordinátora
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Aktivita

Ciele vzdelávania

Účastníci chápu:

 • že sedenie v rovnakej polohe alebo nečinnosť nie sú dobré pre zdravie (z, m, v);
 • že akútne a chronické muskuloskeletálne poruchy môžu vzniknúť v dôsledku zlého držania tela (z, m, v);
 • krátkymi úsekmi aktívneho pohybu a prestávkami možno znížiť frekvenciu muskuloskeletálnych porúch (z, m, v);
 • význam včasného hlásenia príznakov (z, m, v);
 • prečo by sa mali tieto poznatky aplikovať tak v práci, ako aj mimo práce (z, m, v)

manažéri (m), vedúci pracovníci (v) a zamestnanci (z)

Činnosti

Facilitátor predstaví Napa a vyzve účastníkov, aby identifikovali potenciálne muskuloskeletálne poruchy.  Facilitátor povzbudí účastníkov, aby sa podelili o svoje vlastné skúsenosti pomocou niektorých z ďalej uvedených odporúčaných otázok:

Otázky na zváženie:

 • Na aké zdravotné a bezpečnostné problémy upozorňuje tento film? Viete navrhnúť nejaké riešenia? (z, m, v)
 • Poznáte tento typ situácie z vlastného pracoviska? (z)
 • Ak začnete pociťovať nepohodlie v dôsledku zlého držania tela pri práci, ako by ste to prediskutovali so svojím manažérom alebo vedúcim pracovníkom? (z)
 • Ako udržiavate otvorené komunikačné kanály v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti so svojím tímom? (m, v)
 • Ako zabezpečíte, aby sa úlohy plánovali spôsobom, ktorý v čo najväčšej miere kombinuje možnosti sedenia a státia? (m, v)
 • Ako povzbudíte zamestnancov k tomu, aby si do svojho pracovného dňa začlenili krátke cvičenia a prestávky? (m, v)
Záverečné otázky
 • Viete vysvetliť prínosy začlenenia krátkych cvičení/krátkeho pohybu do pracovného dňa? (z, m, v)
 • Viete vysvetliť pridanú hodnotu tímového prístupu k podpore krátkych cvičení/krátkeho pohybu na osobnej a organizačnej úrovni? (z, m, v)
Hodnotenie

Účastníci dokážu vysvetliť význam zmien držania tela a krátkych prestávok, aby sa mohli natiahnuť a pohybovať (z, m, v)

Potrebné zdroje