You are here

Keep moving at work

Back to Napo in the workplace

Keep moving at work

In this activity participants view and discuss a Napo scene which looks at the benefits of keeping active at work and how this can be achieved.

Facilitator guidance

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Activity

Ciele vzdelávania

Činnosti

Concluding questions

Hodnotenie

Potrebné zdroje