You are here

V práci sa pohybujte

Späť do časti Napo na pracovisku

V práci sa pohybujte

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá je zameraná na prínosy zachovávania aktívneho pohybu v práci a na to, ako to možno dosiahnuť.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie

Potrebné zdroje