Skočiť na hlavný obsah

V práci sa pohybujte

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá je zameraná na prínosy zachovávania aktívneho pohybu v práci a na to, ako to možno dosiahnuť.

Príručka pre koordinátora
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Aktivita

Ciele vzdelávania

Účastníci chápu:

 • význam aktívneho pohybu pre zdravie (z);
 • že nedostatok pohybu môže mať nepriaznivý vplyv na fyzické zdravie (z, m, v);
 • že začlenenie pohybu do pracovného dňa má pozitívny prínos pre zdravie (z, m, v);
 • aký má pre ľudí a organizácie prínos aktívny pohyb, podpora a poskytovanie príležitostí na aktívny pohyb pre zamestnancov (m)

manažéri (m), vedúci pracovníci (v) a zamestnanci (z)

Činnosti

Facilitátor predstaví Napa a vyzve účastníkov, aby identifikovali potenciálne muskuloskeletálne poruchy. Facilitátor povzbudí účastníkov, aby sa podelili o svoje vlastné skúsenosti pomocou niektorých z ďalej uvedených odporúčaných otázok:

 • Na aké zdravotné a bezpečnostné problémy upozorňuje tento film? Viete navrhnúť nejaké riešenia? (z, m, v)
 • Rozpoznávate vplyv nedostatku pohybu na postavy vo filme? Ako by ste sa so svojimi spolupracovníkmi porozprávali o používaní schodov alebo inej aktívnej iniciatíve? (z)
 • Aké príležitosti máte na začlenenie pohybu do pracovného dňa? (z, m, v)
 • Ako by vás mohlo pracovisko podporiť v tom, aby ste boli pohybovo aktívnejší? (z)
 • Ako nabádate zamestnancov k tomu, aby sa hýbali, napr. používali schody namiesto výťahu, robili si krátke prestávky na krátku prechádzku, aby sa zúčastňovali na strečingových cvičeniach na pracovisku? (m, v)
Záverečné otázky
 • Viete svojim spolupracovníkom vysvetliť prínosy pravidelného pohybu pre zdravie? (z)
 • Viete vysvetliť náklady a prínosy zavedenia rutinného pohybu na vašom pracovisku? (z, m, v)
Hodnotenie
 • Účastníci dokážu vysvetliť krátkodobé a dlhodobé prínosy aktívneho pohybu na osobnej a organizačnej úrovni (z, m, v)
Potrebné zdroje