Chroń swoje ciało z Napo - Plecy i kręgosłup

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) to w Europie najczęstszy problem zdrowotny związany z pracą, który dotyka milionów pracowników – w pewnym momencie życia nawet 90% osób będzie cierpiało z powodu bólu pleców, urazów kończyn górnych czy zespołu RSI (zespół cieśni nadgarstka).
Wskazówki dla nauczyciela
Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Lekcja

Zestaw pomaga zapoznać dzieci z zagadnieniem ochrony skóry i kręgosłupa przed ryzykiem, jakie niosą ze sobą proste, codzienne czynności. Za pomocą serii zadań i ćwiczeń zestaw pomaga dzieciom rozpoznać zachowania, których należy unikać, a które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, przewidywać podobne ryzyko w nowych sytuacjach oraz objaśnić, jak uniknąć takiego ryzyka.
 
Cele dydaktyczne
Rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
Potrafić przewidzieć podobne zagrożenie w nowej sytuacji
Wyjaśnić, jak uniknąć zagrożenia
Rozpoczęcie

5 minut

Propozycje aktywności:
 • Pokaż obrazek lub zdjęcie szkieletu ludzkiego
Uczniowie muszą zastanowić się nad odpowiedzią na następujące pytanie: Ile kości jest w ludzkim ciele? (Odpowiedź: 280)
 • Porozmawiaj z uczniami, czy kiedykolwiek mieli (oni sami lub ich rodzice) problemy z kręgosłupem
Działania

40/45 minut

Obejrzyj sceny z filmu Napo dźwiga mniej, dołączonego do tej lekcji: Chroń swoje ciało z Napo – Plecy i kręgosłup
Dziel i rządź
Pomyśl i rusz się
Przytul mnie
Scena z komputerem
 • Dyskusja o ciele człowieka i o tym, jak jest podatne na urazy wskutek nieprawidłowego siedzenia, podnoszenia ciężarów lub niewłaściwej postawy. Rozważenie sposobów ochrony kręgosłupa przed urazem poprzez unikanie zagrożeń. . Umieszczenie na szablonie ciała człowieka ostrzeżenia dotyczącego zagrożeń dla kręgosłupa i porad, jak zachować jego sprawność.

ZADANIA DODATKOWE - Niebezpieczne wakacje Napo

 • Napisz historię lub odegraj scenkę opowiadającą o tym, jak Napo wybiera się na wakacje i dowiaduje się, jakie czyhają na niego zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa.
Przykłady:
 • Podnoszenie ciężkiej walizki
 • Zbyt długa gra przy komputerze
Ocena
Każdy uczeń opowiada na forum klasy, co oznacza odpowiednia ochrona ciała w odniesieniu do pleców i kręgosłupa, podając przykłady.
Sprawdź, czy uczniowie osiągnęli cel dydaktyczny lekcji na podstawie poniższych kryteriów.
Nauczyciel i uczniowie oceniają efekt nauki, korzystając z poniższego narzędzia:
 • Złoto: Umiem podać przynajmniej trzy rodzaje zagrożeń dla zdrowych pleców i kręgosłupa i wyjaśnić, jak ich uniknąć.
 • Srebro: Umiem podać dwa rodzaje zagrożeń dla zdrowych pleców i kręgosłupa i wyjaśnić, jak ich uniknąć.
 • Brąz: Umiem podać jeden rodzaj zagrożenia dla zdrowych pleców i kręgosłupa i wyjaśnić, jak go uniknąć.
Wymagane pomoce
 • Sylwetka ludzkiego ciała
 • Zwykły papier i kredk
 • Znaki ostrzegawcze, np. „Unikaj siedzenia zbyt długo przy komputerze”
 • Dobre rady do przyklejenia na szablonie, np. „siedź prosto”
 • Konspekt dla nauczycieli: zagrożenia związane z kręgosłupem
 • Go to video

Aby pobrać dostępne zasoby, przejdź do: Biblioteka zasobów