You are here

Back to Napo for teachers

Chroń swoje ciało z Napo - Plecy i kręgosłup

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) to w Europie najczęstszy problem zdrowotny związany z pracą, który dotyka milionów pracowników – w pewnym momencie życia nawet 90% osób będzie cierpiało z powodu bólu pleców, urazów kończyn górnych czy zespołu RSI (zespół cieśni nadgarstka).

Wskazówki dla nauczyciela

Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Więcej informacji tutaj

Lekcja

Zestaw pomaga zapoznać dzieci z zagadnieniem ochrony skóry i kręgosłupa przed ryzykiem, jakie niosą ze sobą proste, codzienne czynności. Za pomocą serii zadań i ćwiczeń zestaw pomaga dzieciom rozpoznać zachowania, których należy unikać, a które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, przewidywać podobne ryzyko w nowych sytuacjach oraz objaśnić, jak uniknąć takiego ryzyka.
 

Cele dydaktyczne

Rozpoczęcie

Działania

Ocena

Wymagane pomoce