You are here

Back to Napo for teachers

Chroń swoje ciało z Napo - Skóra

Napo dowiaduje się o wielu różnych sytuacjach, w których narażenie na substancje chemiczne i inne substancje może spowodować problemy skórne. Uczy się o niezwykłych cechach skóry i rozbiera się do naga, aby pokazać widzom „Wszystko, co chcieliby wiedzieć o ... swojej skórze”. Opowiada o środkach służących zapobieganiu problemom i przypomina o trzech istotnych zasadach: unikaj – chroń – sprawdzaj.

Wskazówki dla nauczyciela

Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Więcej informacji tutaj

Lekcja

Zestaw pomaga zapoznać dzieci z zagadnieniem ochrony skóry i kręgosłupa przed ryzykiem, jakie niosą ze sobą proste, codzienne czynności. Za pomocą serii zadań i ćwiczeń zestaw pomaga dzieciom rozpoznać zachowania, których należy unikać, a które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, przewidywać podobne ryzyko w nowych sytuacjach oraz objaśnić, jak uniknąć takiego ryzyka.

Cele dydaktyczne

Rozpoczęcie

Działania

Ocena

Wymagane pomoce