Chroń swoje ciało z Napo - Skóra

Napo dowiaduje się o wielu różnych sytuacjach, w których narażenie na substancje chemiczne i inne substancje może spowodować problemy skórne. Uczy się o niezwykłych cechach skóry i rozbiera się do naga, aby pokazać widzom „Wszystko, co chcieliby wiedzieć o ... swojej skórze”. Opowiada o środkach służących zapobieganiu problemom i przypomina o trzech istotnych zasadach: unikaj – chroń – sprawdzaj.
Wskazówki dla nauczyciela
Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Lekcja

Zestaw pomaga zapoznać dzieci z zagadnieniem ochrony skóry i kręgosłupa przed ryzykiem, jakie niosą ze sobą proste, codzienne czynności. Za pomocą serii zadań i ćwiczeń zestaw pomaga dzieciom rozpoznać zachowania, których należy unikać, a które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, przewidywać podobne ryzyko w nowych sytuacjach oraz objaśnić, jak uniknąć takiego ryzyka.

Cele dydaktyczne

Rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

Nauczyć się przewidywania podobnego zagrożenia w nowej sytuacji

Wyjaśnić, jak uniknąć zagrożenia

Rozpoczęcie

5 minut

Propozycje aktywności:

 • Pokaż obrazek lub zdjęcie ludzkiego ciała.

Uczniowie muszą zastanowić się nad odpowiedzią na następujące pytanie:

Jaka jest powierzchnia skóry pokrywającej ludzkie ciało? (Odpowiedź: 1,8 – 2,0m2)

 • Porozmawiaj z uczniami, czy kiedykolwiek mieli (oni sami lub ich rodzice) problemy ze skórą.
Działania

40/45 minut

Propozycja 1:

Obejrzyj film o Napo dołączony do tej lekcji: Zagrożenia dla skóry

Chroń skórę – wprowadzenie i wybrane sceny.

Chroń skórę, Uwaga – substancje niebezpieczne – scenki Zrące i Drażniące

Dyskusja o skórze człowieka i o tym, jak jest podatna na uszkodzenie. Można rozszerzyć dyskusję o oparzenia, odmrożenia, oparzenie słoneczne, działanie środków chemicznych, w tym detergentów. Rozważenie innych zagrożeń , takich jak ukąszenia owadów, rośliny powodujące podrażnienie skóry (np. pokrzywy) itp. Zastanowienie się nad możliwymi sposobami ochrony skóry.

Zorganizowanie gry, w której dzieci powinny odkrywać, co może być niebezpieczne dla skóry w domu i na dworze (np. dzieci muszą sprawdzić, czy na dworze są rośliny mogące podrażnić skórę, kłujące krzaki lub kąsające owady).

Propozycja 2:

Dzieci odrysowują swoje dłonie na kartce czystego papieru. Na każdym palcu należy wpisać sposób ochrony skóry przed ryzykiem, np. poprzez noszenie rękawic, unikanie dotykania niebezpiecznych substancji, stosowanie kremu przeciwsłonecznego, noszenie kapelusza lub czapki (ochrona przed słońcem).

ZADANIA DODATKOWE Niebezpieczne wakacje Napo

Napisz historię lub odegraj scenkę opowiadającą o tym, jak Napo wybiera się na wakacje i dowiaduje się, jakie czyhają na niego zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń skóry.

Przykłady:

 • opalanie się bez stosowania kremu ochronnego,
 • oparzenie spowodowane przez meduzę,
 • wymiana oleju w samochodzie.
Ocena

Każdy uczeń opowiada na forum klasy, co oznacza odpowiednia ochrona ciała w odniesieniu do skóry, podając przykłady.

Sprawdź, czy uczniowie osiągnęli cel dydaktyczny lekcji na podstawie poniższych kryteriów.

Nauczyciel i uczniowie oceniają efekt nauki, korzystając z poniższego narzędzia:

 • Złoto: Umiem podać przynajmniej trzy rodzaje zagrożeń dla skóry i wyjaśnić, jak ich uniknąć.
 • Srebro: Umiem podać dwa rodzaje zagrożeń dla skóry i wyjaśnić, jak ich uniknąć.
 • Brąz: Umiem podać jeden rodzaj zagrożenia dla skóry i wyjaśnić, jak go uniknąć.
Wymagane pomoce
 • Zwykły papier i kredk
 • Szablon dłoni
 • Zagrożenia dla skóry
 • Konspekt dla nauczycieli: zagrożenia związane ze skórą
 • Go to video

Aby pobrać dostępne zasoby, przejdź do: Biblioteka zasobów