NAPO i znaki bezpieczeństwa: Znaki ostrzegawcze/zakazu

Pierwszy film z serii filmów o Napo to wprowadzenie do znaków i symboli BHP napotykanych w miejscu pracy. Stanowi on użyteczny przewodnik dla nowo zatrudnionych i cenny sposób odświeżenia wiedzy dla pozostałych pracowników. W filmie zilustrowano różnorodne sytuacje w miejscu pracy, w których znaki BHP odgrywają ważną rolę. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki.
Wskazówki dla nauczyciela
Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Lekcja

Zestaw wprowadza podstawowe znaki bezpieczeństwa, pomagając dzieciom zidentyfikować znaki o różnych kształtach i znaleźć pomiędzy nimi różnice. Poprzez odgrywanie zabawnych scenek dzieci uczą się również, dlaczego znaki pomagają nam zadbać o bezpieczeństwo.

Cele dydaktyczne

Uświadomić uczniom istnienie wielu znaków ostrzegawczych i wyjaśnić, dlaczego są ważne

Ocenić sposób, w jaki znaki przekazują znaczenie

Uświadomić uczniów, w jaki sposób korzystać ze znaków dla ochrony własnego bezpieczeństwa

Grupy oceniają wzajemnie swoje wyniki i sprawdzają własną wiedzę na temat znaczenia różnych kształtów znaków

Można użyć masek do przygotowania wystawy w klasie

Rozpoczęcie

5 minut

Pokaż znak i zapytaj, co oznacza, gdzie go można zobaczyć i dlaczego należy go przestrzegać (tzn. wyjaśnij cel stosowania znaków bezpieczeństwa).

Pytania:

 • Jakie znaki, znajdujące się w okolicy szkoły, domu i na drogach pamiętasz?
 • Czy zdarza Ci się NIE zwrócić uwagi na jakiś znak?

Omów typowe zagrożenia, jakie napotykamy w codziennym życiu. Porozmawiaj o tym, w jaki sposób są one powiązane ze znakami.

Działania

40/45 minut

Obejrzyj film z Napo dołączony do tej lekcji: Napo i znaki bezpieczeństwa – Znaki ostrzegawcze/zakazu

Opowieść o znakach: Wprowadzenie; Żółty trójkąt (znaki ostrzegawcze); Niebezpieczeństwo – materiał zawieszony; Czerwone koło (znaki zakazu); Zakaz palenia

Propozycje aktywności:

 • Omówić każdą scenkę – co się w niej dzieje i dlaczego. Sporządzić listę kilku czynników, które spowodowały, że bohaterowie nie zwrócili uwagi na znaki.
 • Pokazać wybrane znaki z pełnego zestawu znaków zawartych w dyrektywie UE (patrz Arkusz pomocy). Omówić podstawowe zasady dotyczące kolorystyki i kształtu znaków bezpieczeństwa.
 • Narysować przykład każdego znaku.
 • Wyjaśni cel/przydatność znaków i ich różne znaczenia.
 • Podczas pracy w grupach każda grupa musi wskazać znak w określonym kształcie – trójkąt i koło – który sygnalizuje zarówno niebezpieczeństwo, jak i zakaz.
 • Zrobić ze znaków maski, które można umieścić na patykach i trzymać przy twarzy.
 • Zastanowić się, jak znaki mogłyby mówić lub postępować, żeby ludzie je dostrzegli, np. groźny głos i ruchy ciała mogą komunikować niebezpieczeństwo; mocny, głośny i stanowczy głos i język ciała mogą oznaczać zakaz.
 • Omówić typowe zagrożenia, które napotykamy w codziennym życiu i porozmawia o tym, jaki mają związek ze znakami.
 • Nauczyciel może przećwiczyć te zadania przed przystąpieniem do pracy w grupie, jeśli jest to konieczne.
 • Podczas ogólnej dyskusji w grupie sprawdzić wiedzę uczniów na temat tego, co przekazują i co oznaczają znaki oraz dlaczego są ważne.
 • Zadania dodatkowe mogą dotyczyć zbadania innych znaków, np. prostych znaków drogowych, oraz opracowania znaku dla szkoły.

Zadanie dodatkowe

 • Przyjrzyj się innym znakom, takim jak te na poniższym przykładzie i opracuj najlepszy znak dla swojej szkoły.

Inne krótkie fi lmy z Napo, które można wykorzystać do opracowania zadań dodatkowych, można znaleźć na stronie: www.napofilm.net/pl/napos-films

Ocena

5 minut

Sprawdź znajomość różnych kształtów i kolorów znaków zgodnie z poniższymi kryteriami. Nauczyciel i uczniowie oceniają efekt nauki, korzystając z poniższego narzędzia:

 • Złoto: Umiem podać przynajmniej pięć znaków zakazu i ostrzegawczych; potrafi ę wyjaśnić, co znaczą i dlaczego są ważne.
 • Srebro: Umiem podać dwa rodzaje znaków; potrafi ę wyjaśnić, co znaczą i dlaczego są ważne.
 • Brąz: Umiem podać jeden rodzaj znaków; potrafi ę wyjaśnić, co oznacza i dlaczego jest ważny.
Wymagane pomoce
 • Zwykły papier i kolorowe kredki do rysowania znaków
 • Konspekt dla nauczycieli: znaki niebezpieczeństwa/zakazu
 • Trójkąty (znaki ostrzegawcze)
 • Czerwone i żółte kartony oraz patyki do wykonania masek na patykach
 • Czerwone koło (znaki zakazu)
 • Go to video

Aby pobrać dostępne zasoby, przejdź do: Biblioteka zasobów