Napo i Łowca Zagrożeń: Identyfikacja zagrożeń

Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.
Wskazówki dla nauczyciela
Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Lekcja

Zestaw zawiera serię ciekawych ćwiczeń, które pomogą dzieciom zidentyfikować i objaśnić różne rodzaje ryzyka i zagrożeń dla zdrowia, z jakimi mogą zetknąć się w szkole i w domu. Zawarte w zestawie narzędzia ułatwią dzieciom zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi ryzyka i zagrożeń oraz pomogą ocenić różne poziomy ryzyka.

Cele dydaktyczne

Lekcja 1 – Łowca Zagrożeń: Identyfikacja zagrożeń

Rozpoznawać zagrożenia w szkole i w domu
Oceniać różne poziomy ryzyka
Pracować zespołowo w celu przygotowania materiałów demonstrujących osiągnięcie powyższych celów dydaktycznych
Rozpoczęcie

5 minut

Pokaż fi lm z Napo dołączony do lekcji
 • Czym jest zagrożenie?
 • Dlaczego powinniśmy zapobiegać zagrożeniom stwarzającym niebezpieczeństwo dla nas samych i dla innych osób?
Działania

40/45 minut

Zabaw się w Łowcę Zagrożeń Obejrzyj sceny z filmu z Napo dołączonego do tej lekcji: Łowca Zagrożeń – Identyfikacja zagrożeń
Film: Ryzykowne sytuacje
Scenka – Rodzaje ryzyka w domu
Scenka – Oceń ryzyko
 • Omówienie i zdefiniowanie zagrożeń pokazanych w scenkach oraz innych znanych uczniom zagrożeń. Zachęcenie dzieci do wyjaśnienia, czym są zagrożenia (patrz Arkusz pomocy).
 • Wręczenie plakatów do tropienia zagrożeń i poproszenie dzieci o umieszczenie naklejek wszędzie tam, gdzie zauważą jakieś zagrożenie.
 • Wymiany w grupach. Poproszenie dzieci o indywidualne zaprezentowanie zidentyfikowanych zagrożeń.

ZADANIA DODATKOWE

 • Prezentacje/dyskusje dotyczące różnych typowych rodzajów zagrożeń na podstawie fi lmów z Napo (wypadki drogowe, wysokie napięcie, potknięcia i upadki, upadek z wysokości, np. ze schodów, hałas).
Ocena

Ogólna dyskusja i ocena

Pod koniec lekcji uczniowie mogą wymyślić piosenkę, tekst do rapowania lub wiersz podsumowujący wszystko, czego się nauczyli, tropiąc zagrożenia.
Nauczyciel i uczniowie oceniają efekt nauki, korzystając z poniższego narzędzia:
 • Złoto: Potrafi ę podać przynajmniej trzy rodzaje zagrożeń, na jakie jestem narażony ja sam, jak też i inni. Umiem ocenić poziom ryzyka.
 • Srebro: Potrafi ę podać przynajmniej jeden rodzaj zagrożenia (na jakie jestem narażony ja sam lub inni) w domu i w klasie.
 • Brąz: Potrafi ę wyjaśnić, czym jest zagrożenie.
Wymagane pomoce
 • Naklejki
 • plakat do tropienia zagrożeń
 • Konspekt dla nauczycieli: identyfikacja ryzyka i zagrożeń
 • plakat do tropienia zagrożeń (z rozwiązaniem)
 • Wykrywanie/dostrzeganie zagrożeń – arkusz kontrolny
 • Go to video

Aby pobrać dostępne zasoby, przejdź do: Biblioteka zasobów