You are here

Back to Napo for teachers

Napo i Łowca Zagrożeń: Identyfikacja zagrożeń

Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.

Wskazówki dla nauczyciela

Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Więcej informacji tutaj

Lekcja

Zestaw zawiera serię ciekawych ćwiczeń, które pomogą dzieciom zidentyfikować i objaśnić różne rodzaje ryzyka i zagrożeń dla zdrowia, z jakimi mogą zetknąć się w szkole i w domu. Zawarte w zestawie narzędzia ułatwią dzieciom zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi ryzyka i zagrożeń oraz pomogą ocenić różne poziomy ryzyka.

Cele dydaktyczne

Rozpoczęcie

Działania

Ocena

Wymagane pomoce