Napo i Łowca Zagrożeń: Interwencja i zapobieganie

Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.
Wskazówki dla nauczyciela
Czy potrzebujesz pomocy w organizacji działań edukacyjnych w swojej grupie?

Lekcja

Zestaw zawiera serię ciekawych ćwiczeń, które pomogą dzieciom zidentyfikować i objaśnić różne rodzaje ryzyka i zagrożeń dla zdrowia, z jakimi mogą zetknąć się w szkole i w domu. Zawarte w zestawie narzędzia ułatwią dzieciom zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi ryzyka i zagrożeń oraz pomogą ocenić różne poziomy ryzyka.

Cele dydaktyczne

Lekcja 1 – Łowca Zagrożeń: Interwencja i zapobieganie

Wiedzieć, jak postępować w przypadku zagrożeń stwarzających niebezpieczeństwo dla mnie i dla innych ludzi
Zrozumieć własną odpowiedzialność w odniesieniu do zagrożeń i ryzyka
Oceniać różne poziomy ryzyka
Pracować zespołowo w celu przygotowania materiałów demonstrujących osiągnięcie powyższych celów dydaktycznych
Rozpoczęcie

5 minut

Pokaż pierwszą scenkę z fi lmu o Napo dołączoną do lekcji Bezpieczny start w pracy – uważaj też na innych!
 • Dlaczego powinniśmy zapobiegać zagrożeniom stwarzającym niebezpieczeństwo dla nas samych i innych osób?
 • Jeśli zauważymy coś niebezpiecznego, jak możemy zapobiec wypadkowi?
Działania

40/45 minut

Zabaw się w Łowcę Zagrożeń Obejrzyj sceny z filmu z Napo dołączonego do tej lekcji: Napo i Łowca Zagrożeń – Interwencja i zapobieganie
Film: Bezpieczny start w pracy, Scenka: Uważaj też na innych!
Film: Ryzykowne sytuacje, Scenka: Reaguj na zagrożenie
 • Omówienie i zdefiniowanie zagrożeń pokazanych w scenkach oraz innych znanych uczniom zagrożeń. Zachęcenie dzieci do wyjaśnienia, co mogłyby zrobić, żeby zapobiec zagrożeniom.
 • Rozmowa o tym, dlaczego niektóre zagrożenia są bardziej niebezpieczne od innych poprzez sporządzenie listy zagrożeń w kolejności od tych, które mają najpoważniejsze konsekwencje do tych, które mają mniej dotkliwe konsekwencje. Zapytanie dzieci, które zagrożenia wymagają ich zdaniem najpilniejszej interwencji (patrz Arkusz pomocy).
 • Opracowanie piosenki, tańca lub krótkiej scenki teatralnej, które pomogą innym osobom zapamiętać, jak należy chronić się przed zagrożeniami.

ZADANIA DODATKOWE

 • Prezentacje/dyskusje dotyczące różnych typowych rodzajów zagrożeń na podstawie fi lmów z Napo (wypadki drogowe, wysokie napięcie, potknięcia i upadki, upadek z wysokości, np. ze schodów, hałas).
 • Omówienie tematu ochrony innych osób przed zagrożeniami, tj. zapobieganie wypadkom (unikanie zagrożeń, informowanie innych osób o nowych zagrożeniach).
 • Omówienie sposobów interwencji w przypadku zagrożeń na postawie wybranych scenek z fi lmu o Napo.
 • Praca w grupie, zadania wymienione na następnej stronie.
Inne krótkie fi lmy z Napo, które można wykorzystać do opracowania zadań dodatkowych, można znaleźć na stronie: www.napofilm.net/pl/napos-films
Ocena

Wiedza o życiu, społeczeństwie i zdrowiu

Produkty gospodarstwa domowego, w tym lekarstwa, mogą być niebezpieczne w przypadku ich niewłaściwego zastosowania.
Poznanie zasad bezpieczeństwa, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, oraz osób, które mogą pomóc zachować bezpieczeństwo.
Uczniowie uczą się dostrzegać, w jaki sposób ich zachowanie ma wpływ na innych ludzi.

Nauki przyrodnicze

Rozpoznanie zagrożeń spowodowanych przez przyrodę ożywioną, materiały i procesy fizyczne, ocena ryzyka i podjęcie działań, które pomogą ograniczyć zagrożenia, na jakie jesteśmy narażeni.
Uczniowie uzyskują pewną wiedzę dotyczącą stosowania substancji chemicznych w domu, ich oznakowania oraz postępowania z takimi substancjami.
Postępowanie z substancjami naturalnymi i sztucznymi.

Wiedza o społeczeństwie

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka

Język obcy/język ojczysty

Wymyślanie prostych zdań w celu dokończenia historii, która ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
Wymagane pomoce
 • Naklejki
 • Tamburyno do występu (opcjonalne)
 • Konspekt dla nauczycieli: interwencja i zapobieganie
 • plakat do tropienia zagrożeń (z rozwiązaniem)
 • Ćwiczenie w grupie: Dom pełen niebezpieczeństw Napo
 • Wykrywanie/dostrzeganie zagrożeń – arkusz kontrolny
 • Go to video

Aby pobrać dostępne zasoby, przejdź do: Biblioteka zasobów