You are here

Podeľte sa o zručnosti a skúsenosti

Späť do časti Napo na pracovisku

Podeľte sa o zručnosti a skúsenosti

V rámci tejto aktivity si účastníci pred diskusiou pozrú scénku s Napom, ktorá je zameraná na riziká ručnej manipulácie a význam počúvania skúsených spolupracovníkov a učenia sa od nich, pokiaľ ide o bezpečnú ručnú manipuláciu.

Príručka pre koordinátora

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Činnosť

Ciele vzdelávania

Činnosti

Záverečné otázky

Hodnotenie

Potrebné zdroje