You are here

Back to Napo for teachers

Chráňte si telo s Napom – Chrbát

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v Európe, ktorý postihuje milióny pracovníkov. V niektorom úseku svojho života až 90 % osôb bude trpieť bolesťami chrbta, poruchami horných končatín a utrpí zranenia z opakovaných pohybov.

Usmernenie učiteľa

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Ďalšie informácie nájdete tu

Lekcia

V tomto súbore nástrojov je predstavená dôležitosť ochrany pokožky a chrbta pred jednoduchými, každodennými rizikami. Cieľom súpravy nástrojov je pomôcť deťom rozoznať pomocou súboru úloh a činností riziko pre fyzické zdravie a bezpečnosť vyvolané správaním, ktorému sa dá zabrániť, predvídať podobné riziká v nových situáciách a vysvetliť, ako sa takým rizikám vyhnúť.

Ciele vzdelávania

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnotenie

Potrebné zdroje