Skočiť na hlavný obsah

Chráňte si telo s Napom – Chrbát

Poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú najčastejším zdravotným problémom súvisiacim s prácou v Európe, ktorý postihuje milióny pracovníkov. V niektorom úseku svojho života až 90 % osôb bude trpieť bolesťami chrbta, poruchami horných končatín a utrpí zranenia z opakovaných pohybov.
Usmernenie učiteľa
Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Lekcia

V tomto súbore nástrojov je predstavená dôležitosť ochrany pokožky a chrbta pred jednoduchými, každodennými rizikami. Cieľom súpravy nástrojov je pomôcť deťom rozoznať pomocou súboru úloh a činností riziko pre fyzické zdravie a bezpečnosť vyvolané správaním, ktorému sa dá zabrániť, predvídať podobné riziká v nových situáciách a vysvetliť, ako sa takým rizikám vyhnúť.

Ciele vzdelávania
Rozoznávať riziká pre fyzické zdravie a bezpečnosť
Predpovedať podobné riziká v nových situáciách
Vysvetliť, ako predchádzať týmto rizikám
Úvod hodiny

5 minút

Možné činnosti sú:
 • Ukážte obrázok alebo fotografiu kostry
Žiaci majú odhadnúť odpoveď na túto otázku – Koľko kostí má naše telo? (Odpoveď: 280 kostí)
 • Porozprávajte sa s deťmi o tom, či (alebo ich rodičia) niekedy mali problémy s chrbtom
Činnosti

40/45 minút

Pozrite si klip o Napovi poskytnutý k tejto lekcii z filmu „Obmedzte záťaž“
Rozdeľuj a panuj
Rozhýb sa
Pevne ma uchop
Scéna s PC
 • Diskusia o našom tele a o tom, aké môže byť náchylné na poškodenie nesprávnym sedením, zdvíhaním, státím. Porozmýšľajte, ako si môžeme chrániť chrbát pred tým, aby sa poškodil, predchádzaním týmto rizikám. Na vzore tvaru tela umiestnite varovania o rizikách pre chrbát a vysvetlite, ako si udržať zdravie.

DOPLNKOVÁ PRÁCA — Napova nebezpečná dovolenka

 • Napíšte alebo si zahrajte príbeh o tom, ako Napo ide na dovolenku a dozvie sa o rizikách pre svoje telo s osobitným odkazom na chrbát.
Príbeh by mal zahŕňať:
 • Zdvíhanie ťažkého kufra
 • Príliš dlhé hranie sa počítačovej hry
Hodnotenie
Každý žiak povie triede, čo znamená byť vyškolený o ochrane tela s osobitným zreteľom na chrbát a uvedie príklady.
Vyskúšajte, do akej miery žiaci splnili učebné ciele s použitím ďalej uvedeného sledu.
Učiteľ a žiaci posúdia svoje vzdelávanie pomocou tohto nástroja:
 • Zlato: Viem vysvetliť aspoň tri druhy rizika pre chrbát a ako im predísť.
 • Striebro: Viem vysvetliť aspoň dva druhy rizika pre chrbát a ako im predísť.
 • Bronze: Viem vysvetliť aspoň jeden druh rizika pre môj chrbát a ako mu predísť
Potrebné zdroje
 • šablóna tvaru tela
 • Čistý papier a ceruzky
 • Varovné značky, napr. nehrbte sa pri počítači
 • Dobré rady, ktoré sa nalepia na vzor tela, napr. seďte vzpriamene
 • Pomocný informačný list pre učiteľov: riziká pre chrbát
 • Go to video

Ak chcete prevziať poskytnuté zdroje, choďte na: Knižnica zdrojov