You are here

Back to Napo for teachers

Napove najlepšie označenia pre bezpečnosť: Príkazové značky/označenia pre núdzové situácie

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné osvieženie znalostí ostatných pracovníkov. Predstavuje prehľad najrozličnejších situácií na pracovisku, v ktorých sú dôležité bezpečnostné značky. Tento film je vhodný pre všetky sektory a všetky úrovne zamestnancov, predovšetkým však pre mladých ľudí zúčastňujúcich sa na odbornej príprave alebo praxi.

Usmernenie učiteľa

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Ďalšie informácie nájdete tu

Lekcia

Týmto súborom nástrojov sa deťom predstavujúzákladné bezpečnostné označenia, ktoré im pomáhajú identifikovať značky s rôznym tvarom a rozlišovať ich a chápať, prečo nám označenia pomáhajú zostať v bezpečí pomocou zábavných inscenačných hier.

Ciele vzdelávania

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnotenie

Potrebné zdroje