You are here

Back to Napo for teachers

Napov lovec nebezpečenstiev: Identifikácia rizík a nebezpečenstiev

Krátky film s názvom Na rizikovom pracovisku je o nebezpečenstvách a rizikách pri práci a o potrebe posúdiť riziká a konať na základe zistení tak, aby boli pracoviská bezpečnejšie a zdravšie. Film sa venuje nebezpečenstvám a niekoľkým z najbežnejších rizík na pracovisku, ako aj potrebe „zastaviť sa, myslieť a konať“.Cieľom filmu je vysvetliť rozdiel medzi nebezpečenstvami a rizikami, ako sa dajú odstrániť alebo zmenšiť, a ukázať ich pomocou praktických situácií tak, aby sa lepšie pochopil význam rizika.

Usmernenie učiteľa

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti v rámci výučby?

Ďalšie informácie nájdete tu

Lekcia

Pomocou tohto súboru nástrojov sa deti zapájajú do série zábavných činností, ktoré im pomôžu identifikovať a vysvetliť riziká a nebezpečenstvá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia v škole aj doma. Ponúka deťom prostriedky na rozvoj chápania ich vlastnej zodpovednosti voči rizikám a nebezpečenstvám a hodnotiť rôzne úrovne rizík.

Ciele vzdelávania

Úvod hodiny

Činnosti

Hodnotenie

Potrebné zdroje