You are here

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Napo jobber… hjemmefra for å stoppe pandemien

Napo jobber… hjemmefra for å stoppe pandemien
2020

På grunn av tiltakene for å begrense koronavirus, er det mange som må jobbe hjemmefra. Dette er ikke alltid like bra som å jobbe på kontoret. Det er mange nye forhold å vurdere, som arbeidsutstyr og arbeidsstasjon, å jobbe alene, familie og barn,...

Vis film

Napo i… stopp pandemien

Napo i… stopp pandemien
2020

Koronapandemien har alvorlige følger for arbeidsplassen, for arbeidstakere og for bedrifter. Napo vil hjelpe. Det er imidlertid vanskelig å presentere alle forebyggende tiltak i en kortfilm. Derfor fokuserer Napo på en felles risiko - smitte fra...

Vis film

Napo i ... arbeid i høyden

Napo i ... arbeid i høyden
2020

Å arbeide i høyden er en aktivitet med høy risiko. Fall er et stort problem, og ulykker fører ofte til alvorlig personskade eller død. Ofrene og deres familier er ikke de eneste som lider. Arbeidsgivere og entreprenører er forpliktet til å følge...

Vis filmVis episoder

Napo i ... varmestress (Gå fra ord til handling)

Napo i ... varmestress (Gå fra ord til handling)
2018

I den andre kortfilmen arbeider Napo i et støperi, nær metall som flyter fra en smelteovn. Napo må drikke mer vann, men tar energidrikker, spiser sjokolade og tar febernedsettende tabletter i stedet, og ignorerer med det sjefens råd. Napo begynner å...

Vis film

Pages