Napo-filmene

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (MSP) er det vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa, til tross for betydelig innsats for å forhindre dem. Ryggsmerter og smerter i øvre lemmer…

På grunn av tiltakene for å begrense koronavirus, er det mange som må jobbe hjemmefra. Dette er ikke alltid like bra som å jobbe på kontoret. Det er mange nye forhold å vurdere, som arbeidsutstyr og…

Koronapandemien har alvorlige følger for arbeidsplassen, for arbeidstakere og for bedrifter. Napo vil hjelpe. Det er imidlertid vanskelig å presentere alle forebyggende tiltak i en kortfilm. Derfor…

Å arbeide i høyden er en aktivitet med høy risiko. Fall er et stort problem, og ulykker fører ofte til alvorlig personskade eller død. Ofrene og deres familier er ikke de eneste som lider.…