Napo 25th anniversary

In 2023 Napo and his colleagues at work are ready to celebrate 25 years of promoting “safety with a smile”. See how Napo is about to celebrate his birthday in his unique style – lets’ say “Happy Birthday” to Napo.

Learning with Napo

Aquests recursos permeten a les organitzacions utilitzar les pel·lícules de Napo per sensibilitzar sobre temes de seguretat i…
Icon Napo for teachers
EU-OSHA (l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball), juntament amb el Consorci Napo, ha elaborat una sèrie de…

Napo és una idea original concebuda per un grup petit de professionals de comunicacions d'OSH en resposta a la necessitat de productes d'informació de qualitat alts per descompondre límits nacionals i adreçar-se les cultures diverses, llengües i necessitats